Чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према поменутом Предлогу, разлог за измене Програма пословања ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” је оптимизација броја запослених до нивоа који би обезбедио стабилизацију финансијске позиције и омогућио несметани рад предузећа, уз кредитно задужење на основу Одлуке о задуживању путем кредита ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скуштине Града Новог Сада.