Данас је одржана L седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину

2. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

3. Одлука о изменама Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада

4. Одлука о изради плана генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду

5. Одлука о изради плана генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду

6. Локални акциони план за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019-2020. године

7. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Енгијен ле Бен, Република Француска

8. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Сен Лу ла Форе, Република Француска

9. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Таверњи, Република Француска

10. Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије без накнаде

11. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

12. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

13. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину

14. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

15. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину

16. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину

17. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

21. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

24. Информација о степену усклађености планираних и реализованих  активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији  је оснивач Град Нови Сад, за период 01. јануар – 31. март 2019.  године

25. Одлука о дугорочном кредитном задужењу Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

26. Одлука о задуживању путем дугорочног кредита Јавног комунално предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

29. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

30. Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину

31. Закључак са Извештајем о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад на дан 11.04.2019. године

32. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2018. годину

33. Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период 2013-2017. године

34. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2018. годину

35. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2019. годину

36. Одлука о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације „ИНСТИТУТ ГОША“ Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно истраживачких и развојних послова, Београд

37. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

38. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

39. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

40. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“ Нови Сад

– Решење о именовању директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Људовит Штур“, Кисач

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада