На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и Предлог одлуке о боравишној такси.

Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, предвиђено је да, са извршеним изменама у плану прихода буџета, средства из буџета за 2019. годину (без “суфицита” средстава из ранијих година, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2018. годину) износе 23.067.411.289,07 динара. Узимајући у обзир и суфицит средстава буџета из ранијих година који се преноси у ову годину у износу од 6.162.950.015,87 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 29.230.361.304,94 динара, што је 11,1% више у односу на важећи план од 26.310.224.361,12 динара. Са изменама планираног износа додатних прихода корисника, које су предложили корисници буџета изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (повећање за 37.981.358,00 динара на износ од 185.840.003,00 динара), укључујући и суфицит ових средстава у износу од 21.522.935,13 динара, додатни приходи корисника, по предложеном ребалансу буџета, износе 207.362.938,13 динара. Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода за ову буџетску годину, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов “суфицит”) из ранијих година у укупном износу од 6.184.472.951,00 динара, који се распоређује овим предлогом, укупна средства за потрошњу у 2019. години износе 29.437.724.243,07 динара, односно повећана су за 11,3% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 26.458.083.006,12 динара.

Разлог за доношење нове Одлуке о боравишној такси је усаглашавање са одредбама Закона о угоститењству, којима се уређује боравишна такса, а која је до сада била регулисана Законом о туризму. Поводом Нацрта одлуке о боравишној такси предложеном одлуком задржава се висина боравишие таксе од 130,00 динара, колико је износила и до сада.