На данашњој седници Комисије за представке и предлоге разматране су представке представника зграде у Улици Облачића Рада број 25, који већ дужи низ година имају проблем са атмосферском канализацијом. Како у својој представци наводе, неко је грешком, пре више година, одвод за фекалну канализацију из зграда у Веселина Маслеше, спојио са њиховим одводом за атмосферску канализацију, која се при већим падавинама сада излива на тротоаре и прилазе и прави им велики проблем. Према њиховим речима смрад је неиздржив, а веома су уплашени и за здравље своје деце и сопствено, јер може доћи до заразе.

Проблем са одвођењем атмосферске канализације имају и становници у Улици Максима Горког на бројевима 8а, 8б и 8ц, који у свом допису апелују на надлежне да им помогну да спрече пропадање њихових зграда услед нерешеног питања проблема канализационе мреже испред зграде и нерешеног одвођења атмосферских вода са суседних парцела. Како су навели, атмосферске воде се сливају у нeaдeквaтну кaнaлизaциjу, кoja пролази испод тeмeљa њихове згрaдe и уливa сe у кaнaлизaциoну мрежу испрeд згрaдe. Свака јача киша доводи до изливања у подруме велике количине воде, чиме се подривају темељи зграде, а долази и до пуцања зидова у становима ниже спратности.

Станари зграде у Улици Илије Вучетића број 2 упутили су иницијативу за уклањање великог стабла тополе у њиховом дворишту која приликом цветања, како су навели, прави огромне проблеме свим становницима са алергијским сметњама, а такође због своје величине представља сметњу у дворишту.

Чланице и чланови Комисије су једногласно прихватили закључке да се све представке упуте на адресе надлежних служби и предузећа за добијање одговора, како би се проблеми грађана што пре решили.

На седници су разматрани и пристигли одговори на раније поднете представке и они ће бити прослеђени грађанима на кућне адресе.