На данашњој седници Савета за младе разматран је Предлог одлуке о допуни Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада.

Предлогом одлуке уређено је да, за финансирање пројеката који су проглашени од значаја за Град, а који су истовремено и од националног значаја, средства се могу додељивати носиоцима активности за реализацију пројеката и без спровођења јавног конкурса.

Предлогом одлуке уређено је и да се предметна средства користе у складу са програмом који доноси Градско веће, на предлог Градоначелника, те да Градско веће усваја годишње извештаје о реализацији пројеката које подносе носиоци активности пројеката путем Канцеларије за младе.