Чланови Савета за буџет и финансије на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је образложено, Предогом одлуке извршено је усаглашавање са Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаhе радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања, која је ступила на снагу 1. јула 2019. године. Уредбом су ближе прописани услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, која се одржава у понедељак, 15. јула.