Чланице и чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници разматрали су Предлог одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга.

Полазећи од законских оквира, а имајући у виду да пластичне кесе после употребе постају комунални отпад, врло често доспевају у животну средину и на дуг временски период загађују животну средину, предложено је доношење Одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга – речено је на седници.

Предлогом одлуке се забрањује употреба пластичних кеса за испоруку роба на месту продаје роба и услуга на територији Града Новог Сада, осим биоразградивих пластичних кеса произведених у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу. Изузетак од забране употребе пластичних кеса је њихова примена за паковање производа који се пакују у амбалажу и амбалажни материјал намењен за тај производ и са њим је у директном контакту.

Утврђено је да инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Градска управа за инспекцијске послове, сектор инспекције за заштиту животне средине, одсек за заштиту животне средине, а прописане казне за поступање супротно одредбама ове одлуке, пре свега, треба да имају превентивни карактер, односно да обезбеде заштиту животне средине.

Предлог одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга прихваћен је већином гласова и биће упућен Скупштини Града на даље разматрање и усвајање.