На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање.

Влада Републике Србије је у вези са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације привредног друштва ,,Симпо“ а.д. Врање, донела Закључак, којим се препоручује надлежним органима јединице локалне самоуправе да донесу одлуку да се потраживања према привредном друштву „Симпо“ а.д. Врање, по основу јавних прихода који су уступљени приходи јединице локалне самоуправе, настала у периоду од 01. јануара 2018. до 9. маја 2019. године са обрачунатом каматом, конвертују у трајни улог јединице локалне самоуправе у капиталу овог привредног друштва – речено је на седници.

У циљу спровођења поступка реорганизације у складу са усвојеним Унапред припремљеним планом реорганизације овог привредног друштва и реализације поступка конверзије потраживања, Предлогом одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање, даје се сагласност да се потраживања Града Новог Сада по основу неизмирених локалних јавних прихода који припадају Граду Новом Саду, настала у наведеном периоду, са обрачунатом каматом, у укупном износу од 3.946.108,90 динара, конвертују у трајни улог Града Новог Сада у капиталу привредног друштва ,,Симпо“ а.д. Врање.