На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама усвојен је  Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада.

Предлогом одлуке предвиђено је да Град, уместо услуге личног пратиоца детета која је до сада реализована као дневна услуга у заједници, пружа корисницима материјалну подршку у виду накнаде трошкова за услугу личног пратиоца. Такође, предвиђена је накнада трошкова за услугу персоналне асистенције, која је у претходном периоду финансирана из буџета Града Новог Сада као програм удружења грађана од интереса за Град у области социјалне заштите. Овим Предлогом брисане су и одредбе које се односе на помоћ запосленој трудници за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом, чије финансирање је преузела Република Србија, као и право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, које је утврђено Одлуком о правима на финансијску подршкy породици са децом.

За реализацију ове одлуке у 2019. години планирана су средства у буџету Града у износу од 139,26 милиона динара, док ће се за 2020. годину, за накнаду трошкова личног пратиоца за 350 деце и младих са сметњама у развоју и за 30 корисника персоналне асистенције, планирати средства у укупном износу од 196,8 милиона динара из предложеног обима буџетских средстава за Градску управу за социјалну и дечију заштиту.

О прихваћеном Предлогу одлуке  расправљаће одборници на следећој седници Скупштине града.