На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрани су и једногласно прихваћени Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умaњење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2020. години, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину и Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2018. године“ Института за јавно здравље Војводине.

Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада утврђују се критеријуми за умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2020. години породицама са троје и више деце, које се плаћају путем јединственог месечног рачуна, висина умањења обавеза плаћања, као и поступак за остваривање умањења. Како је речено, разлози за доношење наведене одлуке садржани су у чињеници да ће се њеним доношењем, односно применом, олакшати финансијски положај породица са троје и више деце на територији Града Новог Сада. Предлогом одлуке прописано је да умањење обавеза плаћања комуналних услуга у 2020. години, остварују породице са троје или више деце, до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење обавеза плаћања комуналних услуга и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име. Такође, Предлогом одлуке прописано је да број чланова породичног домаћинства који је евидентиран на јединственом месечном рачуну не може да буде мањи од броја чланова породичног домаћинства наведеног у захтеву, а утврђено је и да се умањење остварује за комуналне услуге које пружају јавна комунална предузећа Новосадска топлана, Водовод и канализација и Чистоћа, а наплаћује их ЈКП Информатика путем јединственог месечног рачуна. Такође, утврђено је да висина умањења обавезе плаћања комуналних услуга за породице са троје, четворо и петоро деце износи 30%, за породице са шесторо, седморо и осморо деце износи 40%, док за породице за деветоро и више деце износи 50%.

Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада предвиђено је да Град, уместо услуге личног пратиоца детета која је до сада реализована као дневна услуга у заједници, пружа корисницима материјалну подршку у виду накнаде трошкова за услугу личног пратиоца. Такође, Предлогом одлуке предвиђена је накнада трошкова за услугу персоналне асистенције, која је у претходном периоду финансирана из буџета Града Новог Сада као програм удружења грађана од интереса за Град у области социјалне заштите.