На седници Савета за образовање и спорт одржаној данас у Скупштини града, разматрани су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2020. годину.

За реализацију Програма планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину – капиталне субвенције у износу од 6.450.000,00 динара, а којим је обухваћена набавка машине за чишћење подова у износу од 3.750.000,00 динара и набавку аутоматског чистача базена у износу од 2.700.000,00 динара.

Сва три предлога прихваћена су већином гласова чланица и чланова Савета и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.