Чланови Савета за комуналне делатности на данас одржаној седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника на територији Града Новог Сада.

Предлогoм oвe одлуке прописано је да предузетник или привредно друштво по такси возилу мора имати најмање једног такси возача у статусу залосленог лица. Затим, прописано је алтернативно испуњење услова, односно да размак осовине буде најмање 2.550 мм или да запремина корисног пртљажног простора буде најмање 350 l, прописано је да Градска управа такси дозволу за возача издаје решењем на период од три године и прописан је рок од 15 дана који Градска управа може да одреди такси превознику приликом провере испуњености услова за обављање такси превоза. Овим Предлогом одлуке терминолошки су усклађење одредбе са Законом о комуналној милицији и Одлуком о комунапној милицији, и измењене и допуњене су одредбе о прекршајима у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају као и са Законом о прекршају.

Савет је прихватио Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о измени Одлуке о раскопавању површина јавне намене. Овим предлозима Одлуке извршено је усклађивање одредаба са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности, Одлуком о комуналној милицији и Законом о комуналној милицији.

На данашњој седници усвојен и Предлог одлуке о конверзији дела неизмирених потраживања које Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“, у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, као и Предлог решења о давању претходне сагласности Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад на услове задуживања за финансирање инвестиционог пројекта набавке 30 аутобуса са погоном на ЦНГ.