На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама већином гласова усвојен је Предлог одлуке о успостављању међуопштинске сарадње између Града Новог Сада, Града Београда и градских општина Врачар и Савски венац.

Наведена сарадња има за циљ унапређење квалитета пружања услуга уз смањење трошкова и ефикаснију организацију рада, повећање доступности и приступа информацијама увођењем нових приступачних информационих и комуникационих технологија, повећање степена равноправности у поступању пред органима управе,  подизање нивоа социјалне укључености особа са инвалидитетом и стварање једнаких могућности кроз спровођење одговарајућих мера, којима се спречава дискриминација у пружању услуга и информација.

Предвиђено је да се међуопштинска сарадња реализује спровођењем заједничког пројекта ,,Успоставлање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији“ који је одобрило Министарство државне управе и локалне самоуправе, а финансирано је из средстава донације Владе Швајцарске конфедерације.

Потписници Споразума ће користити планирана финансијска средсrва и људске ресурсе у циљу обављања активности Сервиса подршке у мобилности и комуникацији.  Тако, у оквиру Градске управе за социјалну и дечију заштиту постоји Канцеларија за приступачност у којој је распоређено пет запослених, а путем јавних конкурса које расписује ова управа, у буџету Града Новог Сада обезбеђују се средства за програме удружења слепих и сла6овидих, глувих и наглувих лица, Друштву тумача на знаковни језик и других удружења грађана, чијим се реализацијама унапређује положај особа са инвалидитетом.