Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2019. годину.

Надлежна за реализацију коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине је Градска управа за заштиту животне средине из чијег се извештаја може видети да су све активности планиране програмом реализоване у целости и да је утрошено 98,99% планираних средстава. Од тога је како стоји у овом Извештају, за праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада од планираних 6,9 милиона динара реализовано 83,3%, за праћење стања и прогноза аерополена од планираних 1,1 милион динара реализовано је 99,99%, за чишћење и санирање јавних површина од планираних 37 милиона динара реализовано је 99,5%, за праћење еколошког и хемијског статуса површинских вода од планираних 1,2 милиона динара реализовано је 78,29%, за очување и унапређење зелених површина од планираних 122 милиона динара реализовано је 99,86%, за заштиту и развој заштићених природних добара од планираних 17,5 милиона динара реализовано је 99,48%, за праћење нивоа буке у животној средини од планираних 0,66 милиона динара реализовано је 41,42%, за израду публикација и другог едукативног материјала од планираних 3 милиона динара реализовано је 95,32% и за уклањање радиоактивних громобрана од планираних 13 милиона динара реализовано је 99,69%. Програмске активности, суфинансирање пројеката и програма који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине и суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине, за које је планирано по 30 милиона динара, реализоване су у целости.

Усвојени Извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.