На данас одржаној седници Савета за буџет и финансије разматрани су  Прeдлог одлуке о потврђивању Одлуке о начину коришћења средстава са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора, Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Сремски Карловци, без накнаде и Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Апатин, без накнаде.

У образложењу Прeдлога одлуке о потврђивању Одлуке о начину коришћења средстава са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора, на седници је речено да је разлог за доношење ове одлуке садржан у чињеници да је Градско веће Града Новог Сада, у току трајања ванредног стања, донело акт из надлежности Скупштине Града, те је Градско веће Града Новог Сада дужно да поднесе на потврду овај акт Скупштини Града чим она буде у могућности да се састане.

Наиме, Градско веће Града Новог Сада је на основу Статута Града Новог Сада и Одлуке о проглашењу ванредног стања, а у вези са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације, донело Одлуку о начину коришћења средстава са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора. С тим у вези, отворен је наменски динарски и наменски девизни рачун за уплату новчаних средстава од стране правних и физичких лица, на име хуманитарне помоћи, а у циљу сузбијања и спречавања ширења епидемије заразне болести COVІD-19, као и ублажавања њених последица.

Одлуком о начину коришћења тих средстава утврђује се намена и уређује начин њиховог коришћења, начин за уплату новчаних средстава од стране правних и физичких лица на име хуманитарне помоћи, под називом: Хуманитарна помоћ угроженом становништву у циљу сузбијања и спречавања ширења епидемије заразне болести COVІD-19, као и ублажавање њених последица. Одлуком је утврђено да се средства са наведених подрачуна могу користити за набавку основних животних намирница и других добара за потребе угроженог становништва, као и за набавку добара за потребе опремања објеката у којима се лече или бораве лица угрожена епидемијом.

Чланице и чланови Савета су већином гласова прихватили све предлоге, а они ће бити упућени на наредну седницу Скупштине Града Новог Сада на даље разматрање и усвајање.