Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици на данашњој седници разматрао је и једногласно усвојио Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2019. годину.

Како стоји у овом Извештају укупно остварени приходи и примања Центра у 2019. години су мања за 1,55 % у односу на планирана и  износе 506.594.393,42 динара, од чега је 229.469.773,58 динара за зараде, материјалне трошкове и трошкове превоза, 4.948.068,42 динара за социјална давања запосленима, 2.708.235,00 динара за инвестиције, 12.237.812,39 динара су приходи од других нивоа власти, 81.669.128,32 динара су посебни облици социјалне заштите, 19.963.071,80 динара је програм унапређења социјалне заштите, 1.711.594,95 динара су донације у Центру, 91.149.416,16 динара једнократне помоћи, 4.552.509,75 динара су накнаде у случају смрти, 853.868,91 динара је отпремање при првом смештају, 54.312.026,68 динара је за хранитеље од Министарства, 778.627,77 динара је смештај старих у домове и остала права из социјалне заштите је 1.863.932,28 динара.

На данашњој седници усвојен је и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2020. годину.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, за реализацију послова које Центар о6авља за Град, планирана су средства у укупном износу од 191.б28.000,00 динара, од чега је 42.500.000,00 динара за послове угврђивања права, 11.000.000,00 динара за Саветовалиште за брак и породицу, 2.750.000,00 динара за трошкове социјалног становања у заштићеним условима, 21.000.000,00 динара за Дневни боравак деце и младих из породица у ризику, 42.280.000,00 динара за Прихватилиште са прихватном станицом „Сигурна кућа“, 4.500.000,00 динара за трошкове сахране корисника новчане социјалне помоћи, 800.000,00 динара за трошкове првог смештаја, 38.500.000,00 динара за једнократне и интервентне помоћи социјално угроженим грађанима и програм ,,Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи“, 12.000.000,00 динара за Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“, 2.700.000,00 динара за привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. За реализацију програма „Свратиште за децу улице“ планирана су средства у износу од 11.418.000,00 динара, а за програм „Преноћиште за бескућнике и бескућнице“ планирано је 2.180.000,00 динара. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, yгврђено је 78 запослених на неодређено време, од тога су двоје запослених особе са инвалидитетом који се финансирају из буџета Града Новог Сада.

Прихваћени Извештај и Предлог упућени су Скупштини града на разматрање, а наћи ће се на дневном реду седнице Скупштине у петак, 2. октобра.