Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-децембар 2019. године, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину- текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину, Предлог одлуке о допуни Одлуке о уређењу Града Новог Сада и Предлог решења о именовању ликвидационог управника Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији.

На данашњој седници усвојени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2019. годину, за период 1. јануар.- 31. децембар 2019. године и то, „Градског зеленила“, „Чистоће“, „Лисја“, и „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, као и извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности новосадских јавно комуналних предузећа за 2019. годину, за, „Тржницу“, „Водовод и канализацију“, и „Паркинг сервис“,

Савет је усвојио Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину и извештаје о реализацији Програма пословања јавно комуналних предузећа Нови Сад са Финансијским извештајем за 2019. годину и то за „Новосадску топлану“, „Тржницу“, „Чистоћу“, „Водовод и канализацију“, „Информатику“, „Лисје“, „Градско зеленило“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Пут“ и „Паркинг сервис.“

Прихваћен је Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2019. годину и  информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно кумуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за периоде 01. јануар.- 31. март и 01. јануар.- 30. јун 2020. године.

Усвојени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2020. годину, за период 1.јануар.- 31. јун 2020. године и то, „Водовода и канализације“, „Лисја“, „Градског зеленила“, „Чистоће“, „Тржнице“ и „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, као и предлози решења о давању сагласности на Одлуку надзорних одбора јавно комуналнихи предузећа о распопдели добити за 2019. годину  и то за, „Лисје“, „Новосадску топлану“, „Информатику“, „Тржницу“, „Водовод и канализацију“, „Чистоћу“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Градско зеленило“, „Пут“, „Паркинг сервис“ и  Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“.