Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2020. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активност Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар – јуни 2020. године и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године.

Савет је прихватио и Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналнх делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину, Предлог одлуке о униформи и ознакама на униформи комуналних милиционара и Предлог одлуке о боји и начину означавања возила, пловила и опреми Комуналне милиције Града Новог Сада.

Усвојени су предлози одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању и то, Радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа, Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад и комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа.

На данашњој седници прихваћени су предлози одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности, као и предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавно комуналних предузећа из Новог Сада за 2020. годину и то, „Водовода и канализације“, „Градског зеленила“ и „Паркинг сервиса“.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.