Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном предлогу, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите обезбеђује се мерама којима се побољшавају услови за рад здравствених установа у погледу простора и опреме, као и других средстава за рад, а која се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање. Здравствене установе за које се уређују мере су Дом здравља Нови Сад, Завод за хитну медицинску помоћ, Завод за здравствену заштиту радника, 3авод за здравствену заштиту студената и Апотека Нови Сад.

Како је наведено у образложењу, доношењем новог Закона о здравственој заштити, преузета су оснивачка права над здравственим установама чији је оснивач Град Нови Сад. Преузимањем оснивачких права обезбеђење средстава за функционисање здравствених установа прелази у надлежност АП Војводине, али Град Нови Сад има могућност обезбеђења средстава здравственим установама за постизање вишег стандарда задравствене заштите.