На данашњој Седници Савета за економски развој града разматрани су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад – Business incubator Novi Sad о расподели добити за 2019. годину.

Како је на седници речено, за реализацију Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину планирана су средства у укупном износу од 112.217.986,00 динара прихода из буџета Града, од којих ће Туристичка организација Града Новог Сада у 2021. години реализовати две програмске активности, и то: Управљање развојем туризма за шта је предвиђено 49.511.986,00 динара и Промоција туристичке понуде са 62.706.000,00 динара.

По 3авршном рачуну Пословни инкубатор Нови Сад – Buѕіneѕѕ іncubator Novі Ѕad за 2019. годину, остварило је нето добит у износу од 80.104,00 динара. У складу са наведеним, добит утврђена по Редовном финансијском извештају за 2019. годину, распоређује се на следећи начин: део добити у износу од 40.052,00 динара, што представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплаћује се у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а остатак добити у истом износу, уплаћује се у корист рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине – речено је приликом образлагања.

Оба предлога су прихваћена једногласно и биће упућена на седницу Скупштине Града на даље разматрање.