Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили, Предлог одлуке о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду, Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – Спортског комплекса у Футогу и Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавној својини Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – атлетске дворане и стадиона са инфраструктуром у Новом Саду.

Савет је прихватио Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години, Предлог одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину, Предлог одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2021. годину, Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину, Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2021. години.

Већином гласова усвојени су предлози одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавно кумуналног предузећа „Лисје“, Јавно кумуналног предузећа „Чистоћа“, Јавно кумуналног предузећа „Градскоо зелинило“ и Јавно кумуналног предузећа „ Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, за 2021. годину

На данашњој седници усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, затим Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2021. годину и предлози одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину на изградњи регионалног центра за управљање отпадом и на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада.

Савет је усвојио предлоге одлуке о Програму инвестиционих активности јавно кумуналних предузећа за 2021. годину и то, „Водовода и канализације“, „Тржнице“, “Градског зеленила“, „Паркинг сервиса“, „Пута“ и ЈГСП „Нови Сад“, као и предлоге решења о давању сагласности на Програм пословања новосадских јавно комуналних предузећа за 2021. годину.