Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Изменама Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести СОVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад,  уместо износа од 85 милиона динара, планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 112 милиона динара из текућих субвенција буџета Града за 2020. годину.

На данашњој седници усвојен је Предлог одлуке о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Овим Предлогом одлуком утврђују се финансијска средства која ће бити додељена овом Предузећу у износу од 151 милион динара за несметано функционисање, од чега износ од 100 милиона динара иде за измирење обавеза по основу уговора о дугорочном кредиту, а износ од 51 милион динара предвиђен је за обавезе настале према Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ за период од 2019-2020. године.

Савет је усвојио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

Разлог за измене Програма пословања овог Предузећа за 2020. годину је доношење измене Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода од последица епидемије вируса СОVІD-19 у Републици Србији, којим су овом Предузећу одобрена додатна средства из буџета Града у износу од 27 милиона динара. Како је предвиђено да се ребалансом буџета Града обезбеђују и додатна средства  у износу од 151 милион динара, то су додатни приходи из буџета Града  у укупном износу од 178 милиона динара довели до измена у планираним и реализованим индикаторима пословања.