Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили, Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2020. године.

На данашњој седници прихваћeн је Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању резерви Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2020. годину, План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2021. годину, Предлог решења о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и Предлог одлуке којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле број 107 површине 21.038 m2 К.О. Нови Сад III.

На истој седници  усвојен је Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и Предлог одлуке о одређивању органа надлежног за давање сагласности у поступку озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене на територији Града Новог Сада.