Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници прихватили су Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину.

Извештајем о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2020. годину приказан је начин кориишћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и реализација програмских активности где је утрошено 94,42 одсто планираних средстава.

Од укупно 15.080.405,73 динара неутрошених средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада у извештајној години највећи део су неутрошена средства везана за Програмску активност „Израда Географског информационог система зелених површина Града Новог Сада“ и то у износу од 12.744.000,00 динара. Обзиром да је рок реализације наведене активности пренет за 2021. годину преостала средства ће бити реализована у 2021. години што је и планирано у Буџету Града Новог Сада за 2021. годину и Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину.

Усвојени Извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.