Чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге данас су се обратили представници скупа закупаца пословног простора на Најлон пијаци на дневни, месечни и годишњи закуп и поднели усмену представку у којој су указали на несклад између плаћања закупа продајних места и ценовника ЈКП „Тржница“. Њихова главна замерка је додатно наплаћивање простора за паркирање возила, јер сматрају да су коришћење тог простора већ платили закупом места за промет своје робе. Према њиховим речима, ситуација са пандемијом, додатно отежава њихов рад и умањује промет на Најлон пијаци, па због тога нису у могућности да плаћају додатне износе за паркирање возила.

Управница стамбене заједнице у Телепској долини указала је на проблем постојећег дечијег игралишта у том делу града. Како је навела, с обзиром на велики број деце која се ту играју, игралиште би требало уредити и по могућству мало проширити додатним мобилијаром, а неопходно је поставити и корпе за отпатке. Она је такође навела и да житељи Улице Јована Бијелића немају канализацију, што им представља веома велики проблем. Према њеним речима, становници Улице Десанка Максимовић траже постављање лежећих полицајаца, јер се возачи не обазиру на безбедност и возе великом брзином том улицом. Такође, како је рекла, становници Улице Павла Вујисића се жале на слаб притисак воде, а у Улици Симе Сарајлије неопходно је поставити нови асфалт, јер је постојећи у веома лошем стању.

Председник збора станара у војном објекту касарна „Милетићева“ у Улици војводе Бојовића, писменом представкм се обратио Комисији и изнео проблем са паркирањем станара у том објекту. Како је навео, велико двориште војног објекта недозвољено користе возачи за паркирање својих возила. На тај начин угрожавају водоводне и грејне цеви које су старе и дуже време нису одржаване, јер се ради о великом броју возила, према његовим речима, преко 80 возила свакога дана.

Комисија је једногласно донела закључке по којима ће се све предстваке упутити надлежним институцијама на разматрање и решавање, а након добијених одговора подносиоци представки биће писменим путем обавештени о томе.