Данас је одржана XIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

2. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде

3. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“

4. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину

5. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године Јавног предузећа „Пословни простор“ Нови Сад – у ликвидацији, број: 07/2021 од 10. марта 2021. године

6. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад