На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Како је приликом образлагања речено, Завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 25 директних корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна 62 индиректна корисника за које су, у буџетском смислу, одговорни (13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа “Радосно детињство” Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница). На овај начин извршена консолидација података даје увид у укупан обим средстава са којима су у протеклој години располагали корисници буџета.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2020. годину, укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 30.437.929.963,18 динара, а укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 26.519.880.013,06 динара.

Уважавајући законску одредбу да “буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима” укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину планирана средства из буџета у износу од 30.010.350.191,76 динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 187.141.404,68 динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година (укупно 30.197.491.596,44 динара), извршени су у износу од 26.519.880.013,06 динара, што је 87,82% укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2020. години – речено је на седници.

На седници је речено да је на реализацију буџета, како на приходној тако и на расходној страни, утицало и ванредно стање у Републици Србији, које је уведено 15. марта 2020. године Одлуком о проглашењу ванредног стања, а укинуто 6. маја 2020. године Одлуком о укидању ванредног стања. За време ванредног стања Влада Републике Србије донела је Програм економских мера за смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса COVID-19 и подршку привреди Србије, у складу са којим је Град Нови Сад предузео мере за ублажавање последица пандемије COVID-19, које су узроковале смањење појединих изворних прихода буџета и промену у структури буџетске потрошње.