На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, Предлог одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Предлогом одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој одобрава се задуживање Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој узимањем кредита у износу од 8.000.000 евра за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса, у складу са Понудом ЕБРД. Разлози за доношење ове одлуке садржани су у захтеву Градске управе за саобраћај и путеве за финансирање набавке до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса и понуде Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).

У Предлогу одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада предложена је измена у делу накнаде за коришћење јавних површина у којој се наводи да се висина накнаде за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада за постављање киоска, летњих башти, зимских башти, покретних тезги за излагање и продају робе и уређаја за кокице за период јануар – август 2021. године умањује за 99%.

У Предлогу одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину се каже да са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2021. годину (без суфицита средстава из ранијих година) износе 29.508.600.000,00 динара, што је за 8,7% више у односу на претходни план у износу од 27.138.774.796,40 динара. Узимајући у обзир и “суфицит” средстава буџета из ранијих година, који се преноси у ову годину, у износу од 3.869.710.333,20 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 33.378.310.333,20 динара, што је за 15,5% више у односу на важећи план од 28.889.682.065,88 динара.

Такође, овим Предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 33.378.310.333,20 динара, односно повећани су за 4.488.628.267,32 динара у односу на средства по важећем плану буџета.