На данашњој седници Савета за економски развој града разматрани су Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2020. године, Предлог одлуке о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину.

Приликом образлагања Извештаја о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2020. године речено је да је Туристичка организација Града Новог Сада након проглашења пандемије, успела брзо да се организује и припреми велики број промотивних кампања које су ишле током целе године, али да су се током кампања дешавала честа померања, као и одустајања, услед ситуације са пандемијом која је била променљива и непредвидива. Из наведених разлога, као и због спроведених јавних набавки у првом кварталу, а за којима је престала потреба, дошло је до смањења извршења планираног буџета. Туристичка организација Града Новог Сада у складу са планом и програмом у првом кварталу 2020. године реализовала је све планиране промотивне активности, попут спровођења кампање путем електронских медија, наступа на сајмовима као и других промотивних активности. Након глобално проглашене пандемије, пред крај првог квартала 2020. године, дошло је до потпуног застоја у међународним, али и домаћим путовањима, те је самим тим стопирана и сајамска активност, док су остале активности на промоцији морале бити обустављене и реорганизоване у складу са новонасталом ситyацијом.

Предлогом одлуке о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада уређује се пружање подршке микро и малим предузећима и предузетницима ради унапређења и побољшања услова њиховог пословања на територији Града Новог Сада. Град ће пружати подршку микро и малим предузећима и предузетницима који у Агенцији за привредне регистре имају регистровано седиште на територији Града Новог Сада доделом субвенција у складу са овом одлуком и финансијским могућностима буџета Града. Субвенције ће се додељивати као бесповратна средства у складу са Законом о контроли државне помоћи, и представљају помоћ мале вредности.