Чланови Савета за културу и информисање прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék и упутили га Скупштини Града на разматрање. Према Предлог, претежна делатност центра је извођачка уметност, али и уметничко стваралаштво, образовање, издавачка делатност, делатност музеја, галерија и збирки и друго. Оснивач је Град Нови Сад, а средства за финансирање центра обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и предлози решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама овогодишњих програма рада градских установа културе и то Завода за заштиту споменика културе, Историјског архива Града Новог Сада, Градске библиотеке, Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz, Позоришта младих, Стеријиног позорја, Музеја Града Новог Сада, Културног центра Новог Сада, Новосадског дечијег културног центра, Културног центра „Младост“ у Футогу, Културног центра „Кисач“, Културног центра „Руменка“ и Установе за израду таписерија „Атеље 61“.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду.

О прихваћеним предлозима изјасниће се одборнице и одборници Скупштине Града Новог Сада.