На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматран је Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину.

Приликом образлагања речено је да је пословање Апотекарске установе Нови Сад у 2021. години настављено у отежаним усповима због блокаде пословних рачуна, односно претеће неспособности плаћања и презадужености настале из ранијих година.

Измирење неизмирених обавеза Апотекарске установе Нови Сад и деблокада пословних рачуна представља предуслов за несметано пословање у пословној години, те се у том циљу, у складу са законом о здравственој заштити, наставља спровођење Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, коју је донела Скупштина Града Новог Сада, речено је на седници.

Програмом рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину обухваћени су План физичког обима услуга, План прихода од услуга, План кадрова, План набавке  лекова са позитивне листе, План набавке медицинско техничких помагала, План набавке потрошног материјала, План услуга, Финансијски план и План рационализације.

Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину прихваћен је већином гласова и биће упућен на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.