Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници Предлог плана детаљне регулације центра Степановићева и Предлог плана детаљне регулације центра Будисаве и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова Савета, прихваћени су и предлози планова детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици, потом центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, Ветерничке рампе у Новом Саду, простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду, простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија“ у Новом Саду, простора за пословања на улазним правцима југозападно од Државног пута IIA-111 у КО Футог, као и Предлог плана детаљне регулације простора за пословање у блоковима бр. 29 и 30 у источном делу насељеног места, северно од Државног пута IIA-129 за Тител, у Будисави.

Већином гласова прихваћен је Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ченеј (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима), као и два предлога одлуке о изменама и допунама планова детаљне регулације: блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Дожа Ђерђа бр.64-66) и дела Салајке у Новом Саду (локалитет на углу улица Бранка Радичевића и Радоја Домановића).

Чланови Савета прихватили су и Предлог одлуке о изради плана генералне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу, потом Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације купалишта „Штранд“ у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској бр. 7) и Предлог одлуке о изради измена и допCerуна Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (локалитет у Улици Гундулићевој бр. 1-3).

На данашњој седници прихваћени Предлог одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, без накнаде, као и Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора „Cerp gradnja“ доо Нови Сад и „Panline“ доо Гибарац.

О прихваћеним предлозим расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.