Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације ширег центра у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју), Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период  01. јануар – 30. јун 2021. године и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стамбене агенције Града Новог Сада, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Лиман III, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Омладински покрет“, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Братство – Телеп“ и Предлог решења о рушењу објекта који се налази у Новом Саду, Улица Руменачка број 152.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће расправљати одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за уторак, 19. октобар.