Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада  путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видивданском насељу у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2021. годину, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години за период јануар – јун 2021. године и Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,  Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2021. године.

На данашњој седници усвојени су извештаји о реализацији Програма ивестиционих активности јавно кумуналних предузећа Новог Сада за период јануар – јун 2021. године и то, „Паркинг сервиса“, „Водовода и канализације“, „Чистоће“, „Градског зеленила“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“ и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

Савет је прихватио и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период  01. јануар – 30. јун 2021. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину, и Предлог одлуке о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад.

Једногласно су прихваћени предлози Одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга за 2021. годину за,  „Градско зеленило“ ,„Чистоћу“, „Лисје“, „Водовод и канализацију“, „Тржницу“, као и за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“.

Усвојен је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години и Предлог одлуке којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарске парцеле број: 7/9 К.О. Нови Сад III, површине 1225 m2.

Чланови Савета прихватили су предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања новосадских јавно комуналних предузећа за 2021. годину и то, „Водовода и канализације“, „Информатике“, „Чистоће“, „Лисја“, „Тржнице“, „Градског зеленила“, „Стана“, „Пута“ и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

Прихваћени извештаји, информација и предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће расправљати одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за уторак, 19. октобар.