Чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2021. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном Извештају, у првих шест месеци ове године на подручју Града Новог Сада, десила се 1.034 незгода, од чега је тешко телесно повређених било 98, лако телесно повређених 577, а погинулих лица 10. Како је наведено у Извештају, најугроженија категорија учесника у саобраћају у првих шест месеци ове године су пешаци, потом возачи путничких возила, путници и затим бициклисти.

У Извештају су наведене мере и активности које је Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада спровео са циљем унапређења безбедности саобраћаја у граду, а међу њима су едукација пешака старијих од 65 година, покренут је поступак јавне набавке за едукацију деце од првог до четвртог разреда основне школе (едукације ће се спроводити у свим основним школама и полигону од септембра до децембра 2021. године), покренут је поступак едукације за бициклисте за децу четвртих разреда основних школа у другој половини године, закључен је уговор за обуку родитеља за повећање безбедности саобраћаја коришћењем дечијих ауто-седишта, израђена је студија “Безбедност саобраћаја у кружним раскрсницама“ која је започета прошле године, израђени су радијски џинглови на теме безбедност бициклиста у саобраћају, безбедност пешака у саобраћају, прилагођавање вожње временским условима, употреба мобилних телефона у аутомобилу, употреба заштитних појасева и вожња под дејством алкохола, и друго.

Како је наведено у Извештају, у циљу унапређења безбедности саобраћаја у Новом Саду је почело обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације применом двокомпонентне хладне дебелослојне пластике за обележавање пешачких и бициклистичких прелаза у зонама школа и успореног саобраћаја, као и постављању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у наведеним зонама. Потом, постављени су фиксни мерачи брзине у зони школа, као и комбиновани бројачи за моторна возила и бицикле. План је да се у другој половини године постављају пешачке ограде у зони школа и постављају камере на одређеним раскрсницама с опремом и софтвером за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја.

О прихваћеном Извештају расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада.