Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -30. септембар 2021. године.

Како је у овој Информацији наведено, већина јавно комуналних предузећа из делокруга Градске управе за комуналне послове је у трећем кварталу 2021. године пословала у складу са усвојеним Програмима пословања. И поред ванредних околности које су настале услед пандемије вируса COVID-19, није било прекида у обављању комунапне делатности за које су наведена предузећа и основана и на тај начин су задовољене потребе грађана. Новосадска јавно комунална предузећа „Чистоћа“, ,,Лисје“, ,,Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, ,,Информатика“, „Новосадска топлана“, ,,Градско зеленило“ и Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ су у периоду јануар – септембар 2021. године остварили позитиван финансијски резултат. У истом периоду Јавно комунално предузеће ,,Тржница“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад остварила су негативан финансијски резултат.

На данашњој седници усвојен је и Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2021. године, Предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, „CTP Invest“ DOO Beograd – Нови Београд,  привредно друштво са регистрованим пословним седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, (МБ:21287172, ПИБ:110027463) и то грађевинске парцеле број: 923/3 К.О. Нови Сад III, у површини од 86.262 m2, радна зона Север IV, у Новом Саду и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Прихваћени извештаји, предлози и информација упућени су Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.