Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години, Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину.

На данашњој седници усвојени су предлози одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2022. годину и то, „Градског зеленила“, „Лисја“, „Чистоће“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Тржнице“, „Пута“, „Паркинг сервиса“ као и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

Савет је усвојио Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2022. годину, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Усвојени су и са осталим предлозима упућени Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2022. години, као и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.