На седници Савета за економски развој Града која је одржана данас, разматран је и једногласно прихваћен Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада, извршено је усклађивање одредби Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада, са одредбама Закона о туризму.

Између осталог, утврђено је да Туристичка организација обавља и послове у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са Законом, да Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада, поред послова утврђених Законом и Статутом Туристичке организације обавља и друге послове утврђене овом одлуком – речено је на седници.