Данас је одржана XXII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада

2. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада

3. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

4. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. годину

5. Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2022. годину

6. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2022. години

7. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције

8. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину

9. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину

10. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

11. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

12. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

13. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

14. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

15. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

16. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

18. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2022. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2022. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

21. Одлука о Програму инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години

23. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

25. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2022. години

26. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину

27. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

28. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

29. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину

30. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину

31. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2022. годину

32. Решење о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2022. годину

33. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

34. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2022. годину

35. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину

36. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2022. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину

39. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Мађарском културном центру „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

40. Решење о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада у Петроварадину, улица Палмотићева број 1, од привредног друштва „Abrado Sombor“ doo Sombor, непосредном погодбом

41. Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2020. године“ Института за јавно здравље Војводине

42. Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу Пословни инкубатор Нови Сад – Business incubator Novi Sad о расподели добити за 2020. годину

43. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

44. Решење о именовању секретара Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Александар Вучић – за нашу децу.

45. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног  предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта“ – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта“ – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за заштиту животне средине

– Решење о престанку дужности члана Савета за комуналне делатности