На данашњој седници Савета за спорт и омладину разматрани су Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, за 2021. годину и Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, за 2021. годину.

Како је на седници речено, Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, за 2021. годину је у складу са Одлуком о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести СОVІD-19 у Републици Србији, Јавног Предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад за 2021. годину, којом су планирана средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 94.000.000,00 динара за текуће субвенције.

Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа и оба извештаја прихваћени су једногласно и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.