Чланови Савета за спорт и омладину на данас одржаној седници једногласно су прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе.

Потреба за изменама одлуке указала се ради усклађивања са важећим називом удружења и ради омогућавања једноставније измене лица које заступа интересе Града, када то налажу околности, те је Предлогом одлуке предвиђено да Градоначелник Града Новог Сада решењем именује представника који ће заступати интересе Града у Националној асоцијацији, и учествовати у раду и одлучивању њених органа.

На данашњој седници прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године као и Анализa пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.