На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину.

Овим Програмом обухваћена је набавка навалног ватрогасног возила са припадајућом опремом за шта су обезбеђена средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 30.000.000,00 динара. Возило је испоручено 27.12.2021. године, а због поремећаја на тржишту аутомобила, до финансијске реализације уговора у вредности од 29.760.000,00 динара дошло је 17.01.2022. године. Возило је предато на коришћење Министарству унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације – Управи за ванредне ситуације у Новом Саду на основу Уговора о давању на коришћење од 07.02.2022. године.

Савет је прихватио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године.

Како стоји у овом Извештају, у току 2021. године у два наврата је спроведен поступак јавне набавке за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада где су планирана средства у 2021. години у висини од 4.320.000,00 динара, док је укупна планирана вредност израде ове пројектне документације у износу од 14.400.000,00 динара. У оба случаја поступак јавне набавке је обустављен јер није пристигла ни једна понуда, тако да се наведена активност планира у 2022. години као наставак реализације обавеза.

На данашњој седници усвојен је Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за 2021. годину.

Анализирајући стање безбедности саобраћаја у 2021. години, кроз овај Извештај, сагледани су најзначајнији проблеми у безбедности саобраћаја на путевима и утврђене су мере и активности које се спроводе у 2022. години, а које се односе на унапређење саобраћајне инфраструктуре, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобрађаја, научно-истраживачке радове у области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције kоje контрлишу и регулишу саобраћај на путевима и др.