Чланови Савета за спорт и омладину на данас одржаној седници прихватили су и проследили градском парламенту на даље разматрање Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.

Разлог за измену Програма пословања Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад за 2022. годину је неопходност измене и допуне Плана набавки Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на које се закон о јавним набавкама не примењује, како би се обезбедило довољно средства за извршење предвиђених набавки.

Како стоји у овом  Предлогу решења, позиција Земљиште и грађевински објекти умањена је за 264 хиљаде динара, јер су радови на реконструкцији постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ ,,Сајмиште“ износили мање од планираног, затим позиција Постројење и опрема  умањена је за 147 хиљада динара, јер је реализација набавке опреме за превоз мања од планираног, позиција Уговорени одложени приходи и примљене донације је смањена за 264 хиљаде динара, јер су радови на реконструкцији постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ ,,Сајмиште“ износили мање од планираног и позиција Обавезе према добављачима  умањена је за 147 хиљада динара, јер је реализација набавке опреме за превоз мања од планираног.