Данашњој седници Комисије за представке и предлоге присуствовали су суграђани који су се обратили својим представкама и на тај начин упознали чланице и чланове Комисије са својим проблемима.

Суграђанин из Сремске Каменице обратио се за помоћ, јер му је, како је рекао, пре две недеље изгорела кућа и сада је приморан да тражи привремени смештај или неки други вид помоћи, јер сам није у могућности да реши тај проблем. Према његовим речима, он је незапослен и издржавају се само од плате супруге, а то није ни близу довољно да санирају последице пожара на кући. Комисија га је упутила да се обрати Центру за социјални рад.

Суграђанка која живи у Змај Јовиној улици пожалила се на несносну буку из кафића и кафане који су у непосредној близини њеног стана. Како је рекла, ти угоститељски објекти не поштују ни одлуке о радном времену, ни о јачини буке, а оно што је нарочито нагласила, не води се рачуна о безбедности, јер су без пожарног излаза и неусловни су за коришћење. Она наводи да се у више наврата обраћала Комуналној полицији, која не предузима потребне мере за трајно решавање овог проблема, па се њене невоље понављају и трају, како је рекла, пуне две године.

Комисија ће упутити допис са овом представком Инспекцији за заштиту животне средине и затражити њихово мишљење како би се овај проблем решио у што краћем року.