Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад – Руменка (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155 КО Руменка), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет у Улици Петра Биге број 31), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет у Улици Сентандрејски пут бр. 153-155) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 33).

На данашњој седници прохваћен је и Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, без накнаде, који су додељени у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца, затим Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Футогу, који су додељени у закуп избеглим лицима, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Нови Сад, без накнаде, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, без накнаде и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада.

О прихваћеним предлозима расправљаће одбронице и одборници градског парламента на седници заказаној за петак, 25. новембар.