На данашњој седници Комисије за представке и предлоге присуствовали су суграђани који су усменим путем изнели своје представке.

Представници житеља породично стамбених објеката у Пролетерској улици и Улици др Мирка Стојаковића на Клиси обратили су се представком у којој наводе да и након 30 година становања на тим адресама, нису у могућности да легализују своје објекте. Према њиховим речима, они су добили привремено одобрење за изгрању од тадашњег Завода за изградњу Града, већина је у целости исплатила накнаде за уређивање грађевинског земљишта, уредно плаћају све принадлежности, али још увек нису израђени документи на основу којих ће власници моћи да добију трајно одобрење за изграђене објекте. Поводом ове представке Комисија ће се обратити Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције и затражити одговор.

Председница стамбене заједнице навела је проблеме станара зграде на Булевару краља Петра I којима су уклоњени контејнери испред броја 28д, па су сада приморани да смеће односе у контејнере на Булевару ослобођења или у Гагариновој улици који су удаљени више од 200 метара од њихових улаза. Како је навела, то је нарочито велики проблем за старије суграђане који чине већину станара тих зграда. Иста суграђанка се пожалила и на неисправне одводе за атмосферску канализацију у Гагариновој улици, где се услед мало већих падавина, вода слива према зградама и улазима. Комисија ће ове представке упутити Градској управи за комуналне послове.

Представник грађана, који су предали Скупштини Града Новог Сада петицију у којој траже укидање Одлуке о постављању споменика невиним жртвама у Другом светском рату, затражио је информацију о одговору на предату петицију.

Суграђанин са Подбаре навео је проблем житеља овог дела Новог Сада, који се односи на непостојање и коришћење тротоара у улицама Југ Богдановој, Венизелосовој, Текелијиној услед непрописно паркираних аутомобила и недостатку саобраћајне сигнализације. Према његовим речима, деца која иду у ОШ „Иван Гундулић“ свакодневно су у опасности, јер су приморана да излазе на коловоз да би могла уопште да се крећу тим улицама.