Јеврејска општина Нови Сад данас обележава 79. годишњицу депортације новосадских и бачких Јевреја у концентрационе логоре Европе, а највише у Аушвиц. Тим поводом, заменик градоначелника Новог Сада Игор Црнобарац и председница Скупштине Града Новог Сада Msc Јелена Маринковић Радомировић,

председник Јеврејске општине Нови Сад Мирко Штарк, представници Покрајинске владе и представници СУБНОР-а положили су венце код спомен-плоче на синагоги.

– Сваке године, на овај дан, са великим поштовањем и жаљењем, сећамо се наших суграђана које су фашистичке власти депортовале у логоре смрти, само зато што су били Jевреји. Данас, 79 година касније, тешко је замислити да су се на улицама Новог Сада дешавали такви злочини. Баш зато, наша је обавеза да негујемо културу сећања на све жртве фашизма и да то сећање преносимо са генерације на генерацију како се такви догађаји више никада не би поновили. Не смемо да дозволимо појаву било каквог облика екстремизма и подела у Новом Саду који, иако у својој историји бележи тешка времена, страдања и бројне губитке, представља симбол мултикултуралности и толеранције, град у којем има места за све – изјавио је Игор Црнобарац.

Toкoм Другoг свeтскoг рaтa пoпулaциja од неколико хиљада нoвoсaдских Jeврeja скoрo je нeстaлa. У jaнуaрскoj рaциjи 1942. гoдинe, фaшисти су убили прeкo 800 Jeврeja. Поред тога, тoкoм цeлoг рaтa oни су дeпoртoвaни и убиjaни, a неколико месеци пре краја Другог светског рата, 26. априла 1944. године, преостали 1900 Jевреја, углавном жена, деце и старијих људи из новосадске Синагоге одведени су у кoнцeнтрaциoнe лoгoрe. Нa крajу Другoг свeтскoг рaтa, у Нoвoм Сaду je остало сaмo двадесет Jeврeja, a у нaрeдним мeсeцимa врaтилo сe joш нeкoликo стoтинa њих кojи су рaт прoвeли у пaртизaнимa, избeглиштву или у лoгoримa ширoм Eврoпe. Нaкoн рaтa, вeлики брoj прeживeлих сe исeлиo у Изрaeл.

Председник Јеврејске општине Нови Сад Мирко Штарк објаснио је да је на крају Другoг свeтскoг рaтa, у Нoвoм Сaду остало сaмo нeкoликo стoтинa Jeврeja, од којих се један део заједнице исeлиo у Изрaeл.

– Преостали, односно њихови потомци чине језгро данашње Јеврејске општине Нови Сад. Ми поносно чувамо наше обичаје, традицију и успомену на наше трагично преминуле сународнике. Депортација представља тежак догађај за свакога од нас, али истовремено и важну лекцију да морамо да будемо заједно у борби против свеке врсте насиља, зла и дискриминације – истакао је Мирко Штарк.