Proslava Dana Fakulteta tehničkih nauka

Svečana akademija, povodom Dana Fakulteta tehničkih nauka, održana je danas u amfiteatru “Nikola Tesla” na FTN-u, a tokom svečanosti najboljim profesorima, saradnicima i studentima, dodeljena su priznanja i nagrade za postignute rezultate u 2018. godini.17-05-19-1

Na Svečanoj akademiji prisutne je pozdravio i predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poručivši da u godinama osnivanja Fakulteta tehničkih nauka niko nije verovao da će FTN postati ono što danas jeste.

– Grad Novi Sad je krajem 60-ih godina prošlog veka stvorio Fakultet … Pročitajte ceo članak

Podnošenje inicijativa za Novembarsku povelju

Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada poziva građana i građanke, pravna lica, preduzeća, ustanove, političke organizacije i druge oblike organizovanja građana i građanki, državne organe i organe lokalne samouprave, da podnesu obrazložene inicijative za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2019. godinu.

Novembarska povelja Novog Sada, dodeljuje se kao društveno priznanje za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine, … Pročitajte ceo članak

Održana XLIX sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana XLIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije Limana sa Univerzitetskim centrom u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije Adica u Novom Sadu

3. Plan detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kružne raskrsnice na ukrštanju Ulice Nova I i Novosadskog puta)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na današnjoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2018. godini za period januar-decembar 2018. godine, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2018. godinu – tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-31.12.2018. godine, Izveštaj o realizaciji programa mera za unapređenje uslova … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisija za predstavke i predloge

Na današnjoj sednici pred članicama i članovima Komisije za predstavke i predloge nekoliko sugrađana je podnelo svoje predstavke i zatražilo od Komisije posredovanje u njihovom rešavanju.

Žitelji Ulice Dinka Šimunovića u Petrovaradinu imaju primedbe na izvođenje radova na proširenju i sanaciji kolovoza koje je počelo krajem prošle godine. U svojoj predstavci oni navode da je prilikom radova na kolovozu došlo do visinske razlike između ivičnjaka i postojećih kolskih ulaza, što im otežava prilaz automobilima. Takođe kažu da je izgradnjom rigola … Pročitajte ceo članak