Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad, za period od januara do decembra 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Godišnjem izveštaju, u okviru investicionih aktivnosti JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” za prethodnu godinu, realizovani su građevinsko zanatski radovi na adaptaciji mokrih čvorova i garderobe na otvorenim bazenima SC “Sajmište”, potom radovi … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom, kojim su usaglašeni nazivi programskih pozicija i izvršena je finansijska preraspodela po programskim pozicijama. Tako je na poziciji 1. – Izrada prethodne studije opravdanosti za upravljanje otpadom i studije opravdanosti za upravljanje otpadom sa studijom procene uticaja na životnu sredinu u Regionu za upravljanje otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ DOO Beograd.

Predloženom odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada primenjene su odredbe Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim su, … Pročitajte ceo članak

U nedelju 26. Novosadski polumaraton

Novosadski polumaraton, 26. po redu, održaće se u nedelju, 24. marta, a start trke zakazan je na Trgu slobode od 11 časova. Na ovogodišnji polumaraton do sada se prijavilo više od 1.200 učesnika, a predsednik Skupštine Grada Novog Sada i predsednik Organizacionog odbora Novosadskog polumaratona Zdravko Jelušić na današnjoj konferenciji za novinare istakao je da bi Novi Sad,21-03-19-1

pored titula Omladinske prestonice Evrope i Evropske prestonice kulture, mogao biti i evropska prestonica maratona.

– Više od četvrt veka se održava … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatran je i većinom glasova usvojen Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je da se menja sedište Pozorišta mladih, Novi Sad, koje se najpre sa adrese Ignjata Pavlasa broj 8, koji je objekat vraćen privatnim vlasnicima u procesu restitucije, preseljava u objekat iste ulice na broju 4. Kako je i ovaj objekat u procesu restitucije vraćen Sokolskom društvu Vojvodina iz … Pročitajte ceo članak