Sednica Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na dnevnom redu je bila Rekapitulacija Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatranja pitanja iz oblasti ostvarivanja društvene brige za javno zdravlje, zdravstvene zaštite od interesa za građane, uređivanja sistema socijalne zaštite, mera za ublažavanje siromaštva i podrške deci i porodici, kao i praćenja rada ustanova zdravstvene i socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Novi Sad u … Pročitajte ceo članak

Sednica Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi

Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici utvrdili su nekoliko predloga rešenja o utvrđivanju produžetka postojećih ulica u Novom Sadu i to za Ulicu kružnu, Ulicu Miloša Bebića i Ulicu Vase Ostojića, kao i za Ulicu vojvođansku u Budisavi i Ulicu carice Milice u Futogu.

Komisija je utvrdila predlog rešenja po kojem se ulica u Veterniku (između kp 4298 i kp 4273, ide duž kp 3383/3, kp 3382/2 i … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici doneli su zaključak po kojem će tražiti mišljenje JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada o inicijativi Jevrejske opštine Novi Sad za podizanje spomen obeležja novosadskim Jevrejima – aktivnim učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu poginulim u antifaštističkoj borbi 1941-1945. godine.

U inicijativi je navedeno da se mnogi članovi Jevrejske zajednice nisu mirili sa surovom politikom okupatorskog režima, zbog čega su aktivno učestvovali u Narodnooslobodilačkoj borbi, te da … Pročitajte ceo članak

Održana LIX sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana LIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa)

2. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

3. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

4. Odluka o … Pročitajte ceo članak

Podnošenje inicijativa za Februarsku nagradu

Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada poziva građane, grupe građana, preduzeća, ustanove, političke i druge organizacije, udruženja i druge oblike organizovanja građana, državne organe i organe lokalne samouprave, da podnesu inicijative za  dodelu Februarske nagrade Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Februarska nagrada Grada Novog Sada, dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije Grada i jedinstva … Pročitajte ceo članak