Sednica Saveta za kulturu

Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa rada gradskih ustanova kulture. Među prihvaćenim predlozima rešenja su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2019. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za zaštitu životne sredine

Članice i članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici razmatrali su Predlog odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga.

Polazeći od zakonskih okvira, a imajući u vidu da plastične kese posle upotrebe postaju komunalni otpad, vrlo često dospevaju u životnu sredinu i na dug vremenski period zagađuju životnu sredinu, predloženo je donošenje Odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga – rečeno je na sednici.

Predlogom odluke se zabranjuje … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama

Na danas održanoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama usvojen je  Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške.

Prioritetni korisnici stambane podrške, nacrtom ove Odluke, su lica bez stana koja su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu, a to su samohrani roditelji deteta sa transplantiranim organom, samohrani roditelji deteta sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili obolelog od teških bolesti, samohrani roditelji koji su korisnici novčane socijalne pomoći, i korisnici novčane socijalne … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za budžet i finansije

Na Sednici Saveta za budžet i finansije, koja je održana danas u Skupštini Grada, razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi.

Kako je na sednici rečeno, predloženom odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu plan sredstava po važećem budžetu iz svih izvora finansiranja povećan je na iznos od 30.144.165.778,00 što je za 591.348.922,85 dinara … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije prostora za deo područja Adice u Novom Sadu, potom Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu i Predlog plana detaljne regulacije zone male privrede u Futogu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova prihvaćeni su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu … Pročitajte ceo članak