Saopštenje sa 22. sednice Gradske izborne komisije

Gradska izborna komisija je na 22. sednici, održanoj 14. marta 2020. godine, razmatrala predloge za promenu naziva i adrese biračkih mesta 79, 90, 118, 119, 177 i 181. Komisija je donela rešenje kojim se menja naziv biračkog mesta 79 “montažni objekat na Sajlovu” u biračko mesto 79 MZ “Sajlovo”. Potom, biračko mesto 90 u MZ “Slana bara”, Čenejska 54, menja se u biračko mesto 90 u OŠ “Dušan Radović”, Čenejska 61. Biračko mesto 118 u MZ “Kovilj”, Ulica Laze Kostića … Pročitajte ceo članak

Overa potpisa birača u Skupštini grada

Po zahtevu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde, svakog dana počev od 14. marta 2020. godine, u vremenu od 8 do 22 časa u Sali broj 10 u Skupštini Grada Novog Sada, III ulaz, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, prema rasporedu Javnobeležničke komore Srbije, javni beležnici u Novom Sadu vršiće overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste na izborima koji su raspisani za 26. april 2020. godine.… Pročitajte ceo članak

Proglašena Izborna lista ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN

Gradska izborna komisija je na 21. sednici, održanoj 13. marta 2020. godine, proglasila Izbornu listu ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, koju je podnela ISTINA – ADAVIERA za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada i utvrdila položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela i Rešenje kojim se utvrđuje da ISTINA – ADAVIERA, kao podnosilac Izborne liste ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN, za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Gradske izborne … Pročitajte ceo članak

ISTINA – ADAVIERA podnela Izbornu listu

Danas, 12. marta 2020. godine, u 21:10 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, ISTINA – ADAVIERA predala je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: ISTINA – ADAVIERA – IVANA VUJASIN.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.… Pročitajte ceo članak