Sednica Saveta za budžet i finansije

Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje.

Vlada Republike Srbije je u vezi sa usvojenim Unapred pripremljenim planom reorganizacije privrednog društva ,,Simpo“ a.d. Vranje, donela Zaključak, kojim se preporučuje nadležnim organima jedinice lokalne samouprave da donesu odluku da se potraživanja prema privrednom društvu „Simpo“ a.d. Vranje, po osnovu javnih prihoda koji su ustupljeni … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za obrazovanje i sport

Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada, većinom glasova usvojen je i poslat Skupštini grada na dalje razmatranje Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu.

Dobit ovog Preduzeća koja je ostvarena u 2018. godini u iznosu 189.084.718,78 dinara, rezultat je prihoda koji je ostvaren od tekuće subvencije Grada u iznosu od 416.600.000,00 dinara na osnovu Programa korišćenja sredstava za obezbeđenje … Pročitajte ceo članak

Obeleženo 55 godina rada Gerontološkog centra “Novi Sad”

Obeležavanje 55 godina rada Gerontološkog centra “Novi Sad” održano je večeras u vili “Moskva”, a tokom proslave velikog jubileja ocenjeno je da je ova ustanova, koja brine o najstarijim građanima, jedna od najboljih takvih ustanova ne samo u zemlji nego i u regionu.16-10-19-1

Tokom svečanosti povodom obeležavanja više od pola veka postojanja uručena su plakete onima koji su doprineli boljem radu Gerontološkog centra i podržali njegove aktivnosti, a jednu od plaketa, u ime gradonačelnika Novog Sada, primio je predsednik novosadske … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.) i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova Saveta prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV), potom Predlog odluke o Programu stambene podrške za … Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog odluke o izmeni … Pročitajte ceo članak